Administrativní a Ekonomické činnosti

Podpora orgánům SVJ

 • účast správce na jednáních výboru, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
 • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD
 • vyhotovení zápisu se shromážděni SVJ
 • zastupování vůči třetím osobám
 • příprava a organizace výběrových řízení
 • jednání s UOOU při registraci kamerových systémů a jejich změnách
 • jednání s pojišťovnami při řešení pojistných událostí
 • příprava příkazů k úhradě v elektronickém bankovnictví SVJ

 Právní podpora SVJ

 • příprava stanov a dalších vnitřních předpisů SVJ
 • zajištění zápisu do rejstříku a zápisu změn v rejstříku
 • mimosoudní vymáhání pohledávek, včetně sepisování dohod o uznání závazků, splátkových kalendářů
 • zajištění služeb advokáta
 • zajištění služeb zapsaného mediátora
 • příprava podkladů pro soudní řízení

 Předpisy záloh

 • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • vyhotovení předpisu záloh
 • zajištění odečtů tepla a bytových vodoměrů
 • rozúčtování nákladů energií dle platných norem
 • vyúčtování záloh na služby
 • pravidelná kontrola úhrad zálohových plateb

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
 • sestavení účetní závěrky
 • mzdová a personální agenda statutárních orgánů
 • roční zpráva o hospodaření

Ostatní administrativní činnosti

 • vedení evidence spravovaného majetku
 • přehledná evidence technické dokumentace budovy včetně jejich archivace
 • evidence všech smluv
 • správa webu SVJ

TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici