Provozně-technická správa a údržba objektů

 Provoz a údržba

 • vedení evidence spravovaného majetku
 • přehledná evidence provozních nákladů
 • denní údržba, kontrola provozu zařízení
 • optimalizace provozu
 • havarijní služba
 • zpracování ročního plánu údržby, oprav a investic pro následný rok
 • dlouhodobé investiční plánování
 • odborné poradenství

 Servis a revize technologických zařízení

 • provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení
 • vycházíme z platných předpisů a norem
 • zajištění odstranění závad touto činností zjištěných  

Úklidové služby

 • vnitřní i vnější úklid
 • strojový úklid garáží
 • dodávka hygienických materiálů
 • deratizace, desinfekce
 • generální úklid

Bezpečnostní služby

 • zajištění ochrany 24 hod., 365 dní v roce
 • obsluha systému EPS, EZS, CCTV, ACS

Recepce

 • evidence návštěv
 • poštovní služby
 • jazyková vybavenost (dle požadavku AJ, RJ…)
 • klíčové hospodářství
 • asistenční služby (objednávky, telefon, tisk, zjištění informací) 

Údržba zeleně, zahradnické služby

 • údržba travnatých ploch, keřů a stromů

TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici