Energetický management

Energetický management komerčních i rezidenčních projektů

Při výkonu správy svěřených nemovitostí přikládá TVO Europe velký význam implementaci zásad energetického managementu.

Proaktivně nabízené služby energetického management jsou poskytovány s cílem snížit provozní náklady nemovitosti, jak pro majitele, tak i pro nájemce, a zvýšit tak hodnotu nemovitosti, jakož i její konkurenceschopnost na trhu.

Energetický management znamená více než jen změnu dodavatele služeb. Jde o komplexní servis týkající se optimalizace nákladů na teplo, elektrickou energii a další služby.

Typické služby energetického managementu v sobě zahrnují:

  • Získání certifikátů energetické náročnosti budov
  • Energetický audit
  • Optimalizace prvozních nákladů ve spolupráci s našimi týmy facility managementu
  • Studie využitelnosti  obnovitelných zdrojů při provozu budovy
  • Studie realizace decentralizovaných zdrojů vytápění a elektrické energie na budově
  • Přehled všech podpůrných dotačních programů včetně kompletního servisu pro získání dotace pro klienta
  • Organizování výběrových řízení dodavatelů energií a služeb
  • Studie možností úspor energií při provozu budovy
  • Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé energetické plánování

TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici