Property management

Vysoce profesionální a zkušený tým managerů TVO Europe zajišťuje služby komerčního property managementu.  Implementované inovativní strategie pomáhají vlastníkům nemovitostí redukovat jejich provozní náklady, zvyšovat hodnotu nemovitosti a nabízet vysokou kvalitu služeb nájemníkům.

Property management má ve firmě dlouhou tradici. Zkušený tým property managerů spravuje více než 500 000 m2 kancelářských, obchodních a skladovacích nemovitostí. Díky profesionalitě týmu zaručujeme klientům vysokou kvalitu všech nabízených služeb.

V rámci property managementu nabízíme:

 • Osobní přístup ke spravovaným nemovitostem,
 • Flexibilní přístup k potřebám vlastníků i nájemníků,
 • Nepřetržitý monitoring budov a doporučení vedoucí k úspoře nákladů (tendry na dodavatele energií a služeb, návrhy úsporných opatření apod.),
 • Profesionální správa i vymáhání pohledávek, sepisování dohod o splátkách, aktivity vedoucí k zlepšení postavení věřitele,
 • Prověřování potenciálních nájemců z hlediska jejich kredibility – předcházení problémů s neplatiči,
 • Doporučení lepší využitelnosti budovy (např. využití společných prostor ke komerčním či marketingovým aktivitám, zejména v obchodních centrech),
 • Aktivní vyhledávání nových příležitostí pronájmů,
 • Využívání moderního softwaru vyvinutého speciálně pro property management,
 • Příprava všech tendrů týkajících se provozu budovy,
 • Spolupráce při výběru generálního dodavatele,
 • Tvorba rozpočtů,
 • Pravidelný reporting,
 • Audity hospodaření budov,
 • Průzkumy trhu,
 • Předání projektu.

 TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici