Pasportizace

Díky pasportizaci vašeho objektu získáte informace o rozdílech mezi současným stavem objektu a jeho dokumentací. Pro účely pasportizace máme speciálně vyvinutý software, který je schopen pojmout data z dokumentací nemovitosti, pasportizačního procesu a nakonec veškerá data zanalyzovat.

Jako výstup z našeho softwaru nabízíme:
1. Plán místností – plány podlaží (tištěná verze) – obsahuje informace o každé místnosti (umístění, nábytek, sanitární zařízení, dveře, okna, atd.)
2. Plánek místností – plány podlaží (elektronická verze – pdf)
3. Přehled pronajímatelných ploch
4. Kompletní aktualizovanou projektovou dokumentaci podle skutečného stavu objektu
5. Zpracujeme všechny rozdíly vyplývající z technické dokumentace:
zevidujeme jednotlivé místnosti a prostory, stavební prvky (okna, dveře), sanitární zařízení (sprchy, vany, umyvadla, WC), vzduchotechniku (typ, technické údaje), elektrické instalace (zásuvky, vypínače, atd.)

Naše zkušenosti z oblasti property/facility managementu ukazují, že dostupná dokumentace objektu často neodpovídá aktuální situaci nemovitosti, ani původnímu projektovému plánu. Zjištění rozdílů a změn, provedení technických revizí všech zařízení v objektu, klientům napomáhá vyhnout se mnoha obtížím. Správná evidence stavu nemovitosti usnadní správu objektu a vytvoří ucelený detailní přehled o používaných technologiích.

Technické prohlídky je možné provést za dobu od poslední revize k aktuálnímu datu. Většina závad je díky pasportizaci odhalena včas a opravena. Není tedy ohrožen například termín předání prostor nájemci a zároveň to zabraňuje větším finančním škodám na budově.

Při procesu pasportizace:
–    Provedeme kontrolu rozměrů místností, kontrolu všech norem, inspekci kvality  stavebních prácí (omítka, příp. štuk, spárování, montáž zárubní, integrita stropů, stav výpustí, stav poškození dveří, oken, kvalita podlahových celků, atd.)
–    Zajistíme kontrolu všech technických zařízení (instalace měřidel, správnost připojení a měření spotřeby elektřiny, kontrola vzduchotechniky, atd.)
–    Zajistíme dokumentaci prostor a napomůžeme tak odstranění závad (nedostatky jsou často přehlíženy a nebo neodpovídají přáním či požadavkům zákazníka, např. zásuvky jsou umístěny na jiných pozicích, než by měly být, případně úplně chybí, typ podlah, dlažby, obklady, stěny, dveře, atd.)

Rádi se přizpůsobíme vašim požadavkům, abyste byli s výstupem pasportizace co nejvíce spokojeni. Jsme schopni vyjít vstříc novým myšlenkám a nápadům ze strany investorů i klientů a také efektivně a rychle řešit problémy, které mohou nastat v průběhu inspekčního procesu.