Facility management

TVO Europe nabízí celé spektrum služeb facility managementu se specializací na retail, kancelářské budovy, průmyslová i logistická centra a zdravotnická zařízení.
Divize facility managementu úzce spolupracuje s oddělením stavebního managementu, které dohlíží na správu, opravy, zvyšování hodnoty majetku a zajištění veškerých dokumentů týkajících se stavby.

Naše služby zahrnují:

Technický Facility Management  TFM

 • Provozně-technická správa a údržba objektu
 • Údržba, servis a revize technologických zařízení
 • Zpracování ročního plánu údržby, oprav a  investic pro následný rok
 • Finanční a technický dozor, konzultace při snižování nákladů
 • Energetické a technické poradenství    
 • Příprava energetických auditů 
 • Činnosti energetika v objektu  
 • Optimalizace nákladů technické infrastruktrury a uzavírání smluv s technickými dodavateli       
 • Studie využitelnosti obnovitelných zdrojů při provozu budovy
 • Údržba, opravy, havarijní služba             
 • Optimalizace řídicího systému budov (Building Management System – BMS)   
 • Dodávky tepla, provoz kotelen a výměníkových stanic
 • Projektování systémů silno i slaboproudu          
 • Posouzení projektové dokumentace budov     
 • Posouzení rizik projektu  

Infrastrukturální Facility Management IFM

 • Recepční služby
 • Bezpečnostní služby
 • Komplexní úklidové služby
 • Zimní údržba, zahradnické služby a údržba venkovních prostor 
 • Služby dezinfekce, dezinsekce a deratizace

K zajištění poskytovaných služeb (technický provoz objektu, úklid, ostraha, recepce, ekonomická činnost atd.) přistupujeme jako ke komplexní činnosti, vykonávané na vysoce profesionální úrovni našimi odborníky. Dobře víme, že díky spokojeným nájemcům je dlouhodobě udržitelná vysoká obsazenost objektu. Rádi přizpůsobíme rozsah prací standardu objektu a požadavkům klienta.
Vždy se snažíme najít nejlepší řešení v těchto parametrech: náklady, rovina legislativně-formální, ekologicky a energeticky efektivní řešení odpovídající firemním standardům. Každou jednu službu můžeme poskytovat spolu se správou objektu, ale také nezávisle. Klientům poskytujeme i poradenský servis.

Naše přednosti:

 • Poskytujeme služby individuálně a kompletně
 • Komplexní implementace do standardního provozu
 • Navázání dalších, již stávajících služeb pod jeden subjekt
 • Dodávka komplexního balíku služeb, úplné oproštění klienta od podpůrných služeb
 • Formulování společných cílů včetně podrobného popisu výsledků
 • Dostupný okamžitý přehled
 • Široké spektrum poskytovaných služeb splňující náročné a komplexní požadavky
 • Inovativní koncepty a jejich aplikace
 • Využití vlastních zdrojů
 • Kompetence a kvalita díky znalostem problematiky daného odvětví

Technický Facility Management – TFM
TFM je zaměřen na servis a revize technologických zařízení budov, tedy na technický provoz objektu. Zastoupíme klienta v otázce plnění smluv vyplývající z činnosti TFM (údržba a provoz technologií a stavebních částí objektů, údržbářské práce, likvidace odpadů a doprava, požární bezpečnost, inženýrská činnost atd.)

 • Provozně-technická správa a údržba objektů; optimalizace provozu, odborná spolupráce v oblasti vzduchotechniky, klimatizace, vytápění, elektro, reporting
 • Údržba, servis, revize technologických zařízení; denní údržba, kontrola provozu zařízení, servisní činnost, provádění zákonných revizí (topení, ventilace, klimatizace, elektřina, slaboproud, sprinklery, garážová vrata, požární dveře, čerpadlo, kanalizace)
 • Opravy, havarijní služba; odstranění závad, pravidelný reporting, drobné opravy stavební části objektu, dodání materiálu, zajištění havarijních výjezdů
 • Audity – technické, energetické; na základě auditů jsme schopni navrhnout optimalizace, správa energetických zařízení, distribucí a odběru energií
 • Dodávky tepla, provoz kotelen a výměníkových stanic
 • Činnosti energetika v objektu; energetické poradenství, zastupování při jednání s dodavateli médií
 • Zpracování ročního plánu údržby, oprav a investic pro následný rok
  pravidelný reporting

Infrastrukturální Facility Management – IFM
Nabízíme komlexní služby IFM. Služby nastavíme tak, aby byly pro klienta nejen cenově přijatelné, ale i vhodné pro určitý typ nemovitosti. Do služeb IFM patří: recepční služby, ostraha, kontrola pohybu návštěv, správa parkování v areálu, provoz podatelny apod. 

 • Komplexní úklidové služby
  Nabízíme profesionální pravidelný úklid, speciální úklid a čištění, hygienický servis, doplňkové služby a specifická úklidová řešení v oblasti komerčních, rezidenčních i soukromých prostor. Dlouhodobé zkušenosti našich zaměstnanců, kvalitní úklidová technika a široké spektrum poskytovaných služeb jsou zárukou spokojenosti našich zákazníků. Velkou měrou k tomu také přispívá zcela prioritní princip přizpůsobení se konkrétním potřebám zákazníka.

Pravidelný úklid
–  vnitřní i vnější úklid všech typů areálu a budov, dodávka hygienických materiálů
–  kancelářské i průmyslové prostory, potravinářské provozy, obchodní centra, hypermarkety, zdravotnické prostory, logistická centra, výrobní a technologické haly, zdravotnická zařízení, hotely ap.
–  individuální přístup, zohlednění speciálních požadavků, (např. atypické podlahy a povrchy, zvýšené hygienické standardy, přizpůsobení se výrobnímu provozu)
–  hygienický servis – dodávka a doplňování

Speciální úklid
–  pravidelný / jednorázový
–  mytí oken, prosklených ploch a opláštění budov výškovou či horolezeckou technikou
–  generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích
–  mytí oken a fasád
–  čištění koberců extrakční nebo suchou technologií
–  nanášení polymerních vosků

 •  Bezpečnostní služby
  –   zajištění ostrahy 24 hodin
  –   Koordinace parkovacích činností
  –   Pravidelné provozní kontroly
  –   Pravidelné školení zaměstnanců
  –   Technické zabezpečení areálu
  –   Ostraha v prostorech vstupu a vjezdu
 •  Recepční služby
  –  Pečlivý výběr zaměstnanců v závislosti na požadovaných službách
  –  Jazyková vybavenost a reprezentativní vzhled
  –  Pravidelné školení zaměstnanců a psychologická příprava pro činnost recepce
  –  Organizace práce
  –  Správa docházkového systému
  –  Poštovní služby
  –  Evidence návštěv
 • Zimní údržba, zahradnické služby a údržba venkovních prostor
  –  Údržba travnatých ploch, keřů a stromů
  –  Úklidy venkovních ploch, strojové či ruční zametání, sběr odpadků
  –  Úklidy sněhu a posyp
  –  Návrh a zabezpečení čistících zón
  –  Čištění přilehlých komunikací, parkovacích částí
 • Služby dezinfekce, dezinsekce a deratizace

VEDENÍ PROJEKTU
Facility Manager vede projekt ve všech jeho pracovních fázích a je k dispozici jako odpovědná kontaktní osoba ve všech úrovních provozu budovy a infrastrukturálních služeb. Sestavuje tým pracovníků, kteří mají kvalifikaci a vzdělání odpovídající jejich činnostem. Zajišťuje zastupitelnost v týmu, je zodpovědný za personální obsazení a za nákladovost projektu.                        

Personál – školení a jeho zajištění

 • Pečlivý výběr kvalitních zaměstnanců
 • Možnost převzetí stávajících zaměstnanců
 • Popis pracovních činností a zaškolení
 • Školení zaměstnanců – bezpečnost práce, ISO, atd.
 • Kvalitní uniformy a ochranné pomůcky

 TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici