Energetický management

Energetický management komerčních i rezidenčních projektů

Při výkonu správy svěřených nemovitostí přikládá TVO Europe velký význam implementaci zásad energetického managementu. Energetický management znamená více než jen změnu dodavatele služeb. Jde o komplexní servis týkající se optimalizace nákladů na teplo, elektrickou energii a další služby.

Aktivní přístup TVO má za cíl snížit provozní náklady nemovitosti, jak pro majitele, tak i pro nájemce, a zvýšit hodnotu nemovitosti, jakož i její konkurenceschopnost na trhu.

Služby energetického managementu v sobě zahrnují:

  • Získání certifikátů energetické náročnosti budov,
  • Energetický audit,
  • Optimalizace prvozních nákladů ve spolupráci s našimi týmy facility managementu,
  • Studie využitelnosti  obnovitelných zdrojů při provozu budovy,
  • Studie realizace decentralizovaných zdrojů vytápění a elektrické energie,
  • Přehled podpůrných dotačních programů včetně kompletního servisu pro získání dotace pro klienta,
  • Organizování výběrových řízení dodavatelů energií a služeb,
  • Studie možných úspor energií při provozu budovy,
  • Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé energetické plánování.

TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici