Hodnoty a cíle

Jednou ze základních hodnot naší společnosti je maximální transparentnost ve vztahu ke klientům. Naše smlouvy obsahují komplexní výčet služeb i cen, bez skrytých poplatků či vícenákladů. 

Naším cílem je poskytovat klientům služby v nejvyšší možné kvalitě a s důrazem na komunikaci. Měřítkem pro hodnocení naší práce je spokojenost klientů, přičemž vždy přihlížíme k jejich připomínkám, podnětům a názorům. 

 TVO EUROPE PROPERTY SERVICES – pečujeme o Vaši investici