Úvod

TVO Europe je členem mezinárodní skupiny TVO Groupe. Mateřská společnost s takřka třicetiletou tradicí sídlí v USA. Na trhu s realitami a především v oblasti property a facility managementu má tedy společnost dlouhou tradici. TVO Groupe vlastní a spravuje více než padesát tisíc bytových jednotek a přes čtyři miliony čtverečních metrů rezidenčních nemovitostí, průmyslových budov i zdravotnických zařízení po celých Spojených státech. Její obrat činí přes padesát miliard českých Korun ročně. 

Společnosti po celou dobu fungování záleželo  především na tom, aby pro své investory a klienty vytvářela přidané hodnoty, zejména optimalizaci hospodářských výsledků a navyšování hodnoty svěřeného majetku. TVO Groupe nabízí dobře fungující systém služeb, které přináší zhodnocení projektů, spokojenost klientů a úspory  nákladů. Vždy nadstandardních výsledků společnost dosahuje díky mimořádnému úsilí všech zaměstnanců a zvláště property manažerů, kteří si osvojili způsob, jak co nejefektivněji spravovat svěřené nemovitosti.

TVO Europe působí v České republice, Střední a Východní Evropě, kde zajišťuje správu nemovitostí a související služby developerům, investorům či společenstvím vlastníků jednotek. Vychází vstříc individuálním požadavkům každého klienta v oblasti rezidenční, komerční i státní oblasti.